Kapłani pracujący w parafii:

O. Robert mól

ihs-biale

Superior, proboszcz

O. Mirosław Jajko

ihs-biale

Wikariusz

Magis

o. Andrzej nowak

ihs-biale

Wikariusz

Dzieci

O. grzegorz tęczar

ihs-biale

Wikariusz

Odnowa w Duchu Św.

O. tomasz szymczyk

ihs-biale

Wikariusz

Przyjaciele Oblubieńca

O. jan mazur

ihs-biale

Wikariusz

Ministranci

O. Robert mól

ihs-biale

Superior, proboszcz

O. Mirosław Jajko

ihs-biale

Wikariusz

Magis

o. Andrzej nowak

Wikariusz

Dzieci

O. grzegorz tęczar

ihs-biale

Wikariusz

Odnowa w Duchu Św.

O. tomasz szymczyk

ihs-biale

Wikariusz

Przyjaciele Oblubieńca

O. jan mazur

ihs-biale

Wikariusz

Ministranci