Wizyta w kancelarii:

Poniedziałki 10-11, 16-17
Środy. 10-11, 16-17
Piątki. 10-11

Chrzest św.

Zapis dziecka do Chrztu świętego

Małżeństwo

Formalności związane z Skarementem Małżeństwa

Msza św.

Zamówienie intencji mszalnej

Pogrzeb

Zgłoszenie pogrzebu

Świadectwo chrztu

Wybranie odpisu świadectwa chrztu świętego, ślubu, pogrzebu

Wiatyk

Wezwanie kapłana z sakramentem chorych do ciężko chorego

Nawiedzenie

Zgłoszenie adresu chorego do nawiedzenia w I piątki miesiąca z Komunią świętą

Bierzmowanie

Odebranie zaświadczenia dla chrzestnych i świadków do Sakramentu Bierzmowania

Wypominki

Składanie karteczek z nazwiskami zmarłych tzw. "wypominki"

Ofiara

Złożenie ofiary na kościół

Rozmowa

Rozmowa z duszpasterzem

Narzeczeni

Rozmowy kanoniczno-duszpasterskie odbywają poza godzinami urzędowania kancelarii w uzgodnionym wcześniej z duszpasterzem terminem spotkania.

Pogrzeb katolicki

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.

Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
1. akt zgonu z USC,
2. informację o przyjęciu sakramentów św.

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii i Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.