RADA PARAFIALNA

ks. Proboszcz - Robert Mól SI

ks. Proboszcz - Robert Mól SI

ks. Wikariusz Robert Kowalski SI

ks. Wikariusz Robert Kowalski SI

s. Ilona - Rentata Ciba OP

s. Ilona - Rentata Ciba OP

p. Tadeusz Burnus
p. Tadeusz Burnus
p. Mateusz Decker

p. Mateusz Decker

p. Paweł Decker

p. Paweł Decker

p. Zdzisław Duda

p. Zdzisław Duda

p. Dariusz Dziecic
p. Dariusz Dziecic
p. Zdzisława Górska

p. Zdzisława Górska

p. Antonii Izdebski

p. Antonii Izdebski

p. Tadeusz Jóźwiak

p. Tadeusz Jóźwiak

p. Danuta Olszewska
p. Danuta Olszewska
p. Monika Strzygońska

p. Monika Strzygońska

p. Zofia Strzygieł

p. Zofia Strzygieł

p. Maria Zajączkowska

p. Maria Zajączkowska

Skład osobowy Rady Parafialnej przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku został zatwierdzony 9 stycznia 2015 r. przez ks. Ignacego Deca – Biskupa Świdnickiego.