Sakrament Chrztu Świętego

  Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: “Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”

Sakrament Małżeństwa

Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Sakrament Chorych

Sakramentu namaszczenia chorych udzielamy chorym po uprzednim zgłoszeniu chorego przez rodzinę w kancelarii lub przed Mszą Św. w zakrystii.

W sytuacjach nagłych sakramentu namaszczenia udzielamy w każdej chwili.

Spowiedź Św.

 • w czasie Mszy Św. w niedziele i święta kwadrans przed Mszą Św.,
 • w soboty od godz 17.30,
 • w pierwsze piątki miesiąca od godz. 16.00, (w lipcu i sierpniu od godz 17.00)

Msza Św.

 • w niedzielę i święta: 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00 (nie ma w VII i VIII), 18.00
 • w dni powszednie: 7.00, 7.30 (nie ma w VII i VIII), 8.00, 18.00
 • w Gołogłowach w niedziele: 9.00, 10.30 (nie ma w VII i VIII)
 • w Ustroniu w niedziele : 10.30 (nie ma od IX do VI), 11:30 ( nie ma w VII i VIII).

W kościele św Jerzego i św Wojciecha – Siostry Klaryski – ul Łukasińskiego:

 • w niedziele godz. 9.30
 • w dni powszednie godz 17.30

Nabożeństwa

W maju, czerwcu, październiku i listopadzie:

 • w dni powieszenie o godz. 17.30,
 • w niedziele i święta o godz. 17.00

Ślub

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.