schola dzieci bożych

Śpiewamy w  niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 11

Wszystkie dzieci chcące dołączyć do naszej scholi zapraszamy na próby które odbywają się w soboty o godz 9.30 w salce na I p.
Zapraszamy!

Śpiewaj razem z nami!

W xxxx roku nagraliśmy płytę z naszymi piosenkami.  

Grupa teatralna

Młodzież od IV kl. szkoły podstawowej do III kl. gimnazjum zapraszamy do nowopowstałej grupy teatralnej, którą prowadzić będzie s. Benedykta. Spotkania będą w niedziele o 9.45 w salkach.

apostolstwo modlitwy i żywy różaniec

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

intencja ewangelizacyjna
  •  Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższy.

Wspólnota Apostolstwa Modlitwy powstała aby służyć modlitwą ……………….. spotyka się w poniedziałki w salce …..

Zapraszamy!